Banjaluka.com

Istaknuti oglas

Ovaj oglas je istekao

Tehnički sekretar

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Posao.Banjaluka.com

Kategorija: Administrativni i slični poslovi

Objavljeno: 2020-12-0101. 12. 2020.

Ističe: 7. 12. 2020.

Pregleda: 2173

Posao.Banjaluka.com za klijenta traži radnika na poziciji:

Tehnički sekretar

OPIS POSLA:

 • Prima pozive na telefonskoj centrali za sve zaposlene, faxove, proslijeđuje pozive, prenosi poruke;
 • Šalje dopise, zahtjeve i obavlja sve vrste poslovne korespodencije sa strankama;
 • Vodi evidenciju klijenata preduzeća;
 • Prijem, protokolisanje i slanje pošte;
 • Protokolisanje faktura u knjigu izlaznih faktura;
 • Vodi evidenciju o odsustvu radnika za vrijeme radnog vremena;
 • Vodi evidenciju sastanaka za direktoricu;
 • Vodi evidenciju važenja dozvola za table na zgradi;
 • Arhivira i vodi brigu o ulaznoj i izlaznoj dokumentaciji, zaduženja opreme radnika ( vodi računa o ključevima i karticama);
 • Protokolisanje, skeniranje,kopiranje i odlaganje  poslovne dokumentacije;
 • Vodi arhivu i čuva opštu dokumentaciju preduzeća (fizički i elektronski);
 • Vodi evidenciju brojeva mobilnih telefona i vrši ažuriranje telefonskog imenika;
 • Vodi evidenciju troškova VPN mobilnih telefona;
 • Vodi računa o tajnosti informacija;
 • Pruža podršku ostalim odjeljenjima: tehničkoj službi, službi prodaje i nabavke; službi finansija,službi telekomunikacija itd;
 • Koordinira aktivnosti sa higijeničarkom vezano za nabavku materijala i održavanje poslovnog centra;
 • Nabavlja kancelarijski materijal za sve službe;
 • Zaprima narudžbenica i vrši obradu i pripremu sve potrebne dokumentacije za prihvatanje narudžbenice
 • Vrši prijavu i odjavu radnika u Poresku upravu;
 •  Vodi evidenciju radnih odnosa i arhive zaposlenih ( Ugovore, dosijei radnika );
 • Vodi šihtaricu pojedinačnu po radnicima i zbirnu šihtericu;
 • Vodi evidenciju godišnjih odmora, slobodnih dana, ljekarskih pregleda;
 • Vodi evidenciju VPN brojeva (zahtjeva, uključenja);
 • Vodi evidenciju troškova goriva;
 • Unosi Narudžbenice i podatke u program za praćenje dinamike u sektoru telekomunikacija;
 • Vodi unos listova građevinskih knjiga za sektor elektroinstalacija;
 • Prati i priprema opštu dokumentaciju za tendere;
 • Obavlja poslove u okviru stručne osposobljenosti za kojima su ukaže potreba, a po nalogu nadređenog.
 • Priprema dokumentacije za tendere opšti dio
 • Prevodi na engleski
 • Ažurna i dnevna komunikacija sa klijentima  na glavnom emailu firme
 • Ažuriranje podataka o emailova i telefonima klijenata u datoteku imenik
 • Vođenje evidencije o datumima registracije auta i obavještenje o tome sektora logistike
 • Vođenje svih važnih datuma za firmi i za klijente
 • Ažuriranje novogodišnjih spiskova za čestitke
 • Korespodencija sa zakupcima
 • Organizacija službenih puteva direktora preduzeća/rezervacije hotela,pokloni za klijente,dokumentacija potrebna za put itd…/
 • Vođenje evidencije kontrole pristupa zaposlenih radnika
 • Koordinator u procesu ISSO certifikacije
 • Vodi komunikaciju sa higijeničarkom o čišćenju i urednosti kancelarija
 • Prati sve potrebe kabineta direktora/organizacije velikih posjeta klijenata i prezentacija,svi prevodi za kabinet,svi dopisi u ime direktora,sve prepiske,ažuriranja svih sudskih sporova i prepiske sa advokatima/

OVLAŠTENJA:

 • Zastupa interese firme u korespodenciji emaila na zvaničnom emailu firme
 • Odgovorna za čuvanje arhive preduzeća i korištenje pečata firme
 • Ogovorna i ovlaštena za korištenje faksimila Direktora

ODGOVORNOSTI:

 • Za korištenje i čuvanje osnovnih sredstava firme
 • Odgovoran za čuvanje povjerljivih informacija iz sektora Uprave
 • Odgovoran za pravovremeni protok informacija

USLOVI:

 • VSS –fakultet društvenih nauka, pravni, ekonomski fakultet ili SSS ekonomskog smjera,
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na sličnim administrativnim poslovima sa iskustvom u praćenju i pripremi dokumentacije za tendere
 • Poznavanje rada na računaru
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje MS Windows programa

Prijave slati putem opcije “PRIJAVITE SE”.

 

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI