Profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – pripravnik; Profesor razredne nastave za rad u produženom boravku – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2016.godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim

Opširnije

Profesor razredne nastave

 1. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – pripravnik;
 2. Profesor razredne nastave za rad u produženom boravku – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2016.godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 • Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • Da je punoljetan;
 • Da je radno sposoban;
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Potrebna dokumenta:

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs uz potpisanu prijavu su dužni dostaviti:

 • Kratku biografiju sa adresom; kontakt-telefonom i spiskom priložene dokumentacije,
 • Ovjerena foto-kopija diplome o zavaršenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto pod rednim brojem 2.
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla i da li je puno ili nepuno radno vrijeme, – za radno mjesto pod rednim brojem 2.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U utorak, 25.08.2015.godine u 8,30 časova u prostorijama škole svim kandidatima koji su konkurisali Komisija za izbor će saopštiti ko od kandidata ispunjava uslove konkursa, a ko ne.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole istog dana, u utorak, 25.08.2015.godine, sa početkom u 9,00 časova, o čemu se obavještavaju putem konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu škole: JU OŠ ‘’Ivo Andrić’’ Branka Radičevića br.16, 78000 Banja Luka sa naznakom ‘’ZA KONKURS’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne pristupe testiranju ili intervjuu neće se uzeti u razmatranje.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: OŠ "Ivo Andrić"

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 14.08.2015.2015-08-14 09:05

Ističe: 20.08.2015

Pregleda: 190

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Profesor razredne nastave
 1. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – pripravnik;
 2. Profesor razredne nastave za rad u produženom boravku – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2016.godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 • Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • Da je punoljetan;
 • Da je radno sposoban;
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Potrebna dokumenta:

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs uz potpisanu prijavu su dužni dostaviti:

 • Kratku biografiju sa adresom; kontakt-telefonom i spiskom priložene dokumentacije,
 • Ovjerena foto-kopija diplome o zavaršenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto pod rednim brojem 2.
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla i da li je puno ili nepuno radno vrijeme, – za radno mjesto pod rednim brojem 2.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U utorak, 25.08.2015.godine u 8,30 časova u prostorijama škole svim kandidatima koji su konkurisali Komisija za izbor će saopštiti ko od kandidata ispunjava uslove konkursa, a ko ne.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole istog dana, u utorak, 25.08.2015.godine, sa početkom u 9,00 časova, o čemu se obavještavaju putem konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu škole: JU OŠ ‘’Ivo Andrić’’ Branka Radičevića br.16, 78000 Banja Luka sa naznakom ‘’ZA KONKURS’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne pristupe testiranju ili intervjuu neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.