Posebni uslovi: Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent – pravni fakultet , sa radnim radnim iskustvom od najmanje 1 godinu dana na istim ili sličnim poslovima u struci, poznavanje rada na računaru – Windows , Word , Excel ,

Opširnije

Sekretar škole

Posebni uslovi:

 • Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent – pravni fakultet ,
 • sa radnim radnim iskustvom od najmanje 1 godinu dana na istim ili sličnim poslovima u struci,
 • poznavanje rada na računaru – Windows , Word , Excel , mail , internet.

Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu ( Sl. Glasnik RS, broj 55/07-prečišćeni tekst), treba da ispunjava i navedene posebne uslove propisane članom 90. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/08,106/09, 104/11 i 33/14) .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 102/14).

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

 • vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
 • prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
 • rezultati ostvareni na intervjuu ,
 • socijalni status i
 • dužina radnog staža.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kanidata za prijem u radni odnos i to:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnosg za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti, koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU “Tehničke škole” Banjaluka, u utorak, 30.06.2015. godine u 11,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU “Tehnička škola” Banjaluka, Đure Daničića 2a, Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Tehnička škola

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 18.06.2015.2015-06-18 09:55

Ističe: 25.06.2015

Pregleda: 85

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Sekretar škole

Posebni uslovi:

 • Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent – pravni fakultet ,
 • sa radnim radnim iskustvom od najmanje 1 godinu dana na istim ili sličnim poslovima u struci,
 • poznavanje rada na računaru – Windows , Word , Excel , mail , internet.

Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu ( Sl. Glasnik RS, broj 55/07-prečišćeni tekst), treba da ispunjava i navedene posebne uslove propisane članom 90. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 74/08,106/09, 104/11 i 33/14) .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 102/14).

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

 • vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
 • prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
 • rezultati ostvareni na intervjuu ,
 • socijalni status i
 • dužina radnog staža.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kanidata za prijem u radni odnos i to:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnosg za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti, koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU “Tehničke škole” Banjaluka, u utorak, 30.06.2015. godine u 11,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU “Tehnička škola” Banjaluka, Đure Daničića 2a, Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.