Profesor klavira – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2018/2019 godine i Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba

Opširnije

Profesor klavira

Profesor klavira – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2018/2019 godine i

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom sa položenim stručnim ispitom za radna mjesta pod rednim brojem 1 , a za radno mjesto pod rednim brojem 2. u radni odnos se prima pripravnik.

Uz prijavu se prilažu:

 • ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije,
 • diplomirani muzički umjetnik – pijanista (klavir)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izuzev pod tačkom 2.)
 • uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu RS ,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 • uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu :
Javna ustanova Muzička škola “Vlado Milošević” Banjaluka,
ulica Jovana Dučića broj 23.

Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.02.2019. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU MŠ "Vlado Milošević"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 13.02.2019.2019-02-13 14:38

Ističe: 20.02.2019

Pregleda: 42

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Profesor klavira – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2018/2019 godine i

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom sa položenim stručnim ispitom za radna mjesta pod rednim brojem 1 , a za radno mjesto pod rednim brojem 2. u radni odnos se prima pripravnik.

Uz prijavu se prilažu:

 • ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije,
 • diplomirani muzički umjetnik – pijanista (klavir)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izuzev pod tačkom 2.)
 • uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu RS ,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 • uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu :
Javna ustanova Muzička škola “Vlado Milošević” Banjaluka,
ulica Jovana Dučića broj 23.

Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.02.2019. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Prijavi se preko sajta

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.