Nastavnik matematike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do kraja školske 2015/16.godine), 16 časova redovne nastave sedmično, područna škola Bočac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom; Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati

Opširnije

Nastavnik matematike

Nastavnik matematike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do kraja školske 2015/16.godine), 16 časova redovne nastave sedmično, područna škola Bočac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br. 74/08,71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS br.77/09, 86/10 i 25/14), kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br.102/14).

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to

 • uvjerenje o državljanstvu ;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavljaju kandidati nakon što budu odabrani na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105.stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju – pribavlja škola za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent i to:

 • profesor matematike
 • profesor matematike i informatike
 • profesor matematike i informatike za osnovnu školu
 • diplomirani matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta
 • nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija;

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Samo sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i interviju u centralnoj školi Krupa na Vrbasu dana 25.08.2015.godine u 10 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu škole, a dostavljena dokumentacije se neće vraćati.

OSNOVNA ŠKOLA
„VOJISLAV ILIĆ“
78206 KRUPA NA VRBASU

Mjesto: Krupa na Vrbasu

Poslodavac: OŠ "Vojislav Ilić"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 13.08.2015.2015-08-13 11:56

Ističe: 20.08.2015

Pregleda: 36

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik matematike

Nastavnik matematike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do kraja školske 2015/16.godine), 16 časova redovne nastave sedmično, područna škola Bočac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br. 74/08,71/09, 104/11 i 33/14), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS br.77/09, 86/10 i 25/14), kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br.102/14).

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to

 • uvjerenje o državljanstvu ;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavljaju kandidati nakon što budu odabrani na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105.stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju – pribavlja škola za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent i to:

 • profesor matematike
 • profesor matematike i informatike
 • profesor matematike i informatike za osnovnu školu
 • diplomirani matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta
 • nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija;

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Samo sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i interviju u centralnoj školi Krupa na Vrbasu dana 25.08.2015.godine u 10 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a koji se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu škole, a dostavljena dokumentacije se neće vraćati.

OSNOVNA ŠKOLA
„VOJISLAV ILIĆ“
78206 KRUPA NA VRBASU

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.